EUR

IM KTERI10 - TERGONIT RINSE

Hodnoceno 0 z 5 na základě 0 hodnocení zákazníků
( 0 )

Oplachovač do myček nádobí: Koncentrovaný, mycí přídavek s kyselým PH pro finální oplach nádobí. Zajišťuje rovnoměrné vysychání ve vodě jakékoliv tvrdosti a nezanechává stopy. 

 

Dodavatel Kalvei
Katalogové číslo 000660
Dostupnost Skladem

1 435 Kč / ks vč. DPH

1 186 Kč / ks bez DPH

  • Doprava zdarma při objednávce nad 10000,- Kč

Doporučené dávkování: Zřeďte v poměru 0,5 g – 1 g na 1 litr vody, v závislosti na tvrdosti vody. 

Použití: V profesionálních myčkách na nádobí nastavte doporučené dávkování dle myčky. 

pH >2

 

Signální slovo (CLP čl. 20)

Informace o nebezpečnosti (věty H)

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Bezpečnostní pokyny (preventivní prohlášení - věty P)

P280 Používejte ochranné brýle / obličejový štít.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky,
jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Probíhá načítání, čekejte prosím ...

Přidat hodnocení